Deň narcisov

Deň narcisov - Liga proti rakovine - 27.marec

Pred 19 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt – zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

KEDY: 27.3.2015 od 7:00 do 22:00

KDE: Bratislava, Slovensko

Usporiadateľ akcie:

Liga proti rakovine Slovenskej republiky
Brestová 6
82102 Bratislava

 Deň narcisov - Liga proti rakovine

Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska. Generálna rada LPR rozhoduje o prerozdelení výťažku v troch hlavných oblastiach a to:

  • psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života i života ich najbližších (Centrá pomoci, relaxačné pobyty a detské táboty, náhradný domov,  linka pomoci, priama finančná pomoc)
  • výchova, informovanosť a prevencia zameriavajúca sa  nie len na pacientov, ale na širokú verejnosť a najmä na mládež (publikácie, onkol. výchova na školách, Týždeň proti rakovine, Deň narcisov, psychologické služby)
  • prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov

Oficiálna internetová stránka Ligy proti rakovine : http://www.lpr.sk/

Pridaj komentár