Kto rýchlo a veľa behá, ten si skráti život? Čo naozaj vyplýva z varovných výskumov

Muž bežec - zdravé behanie

Možno ste aj vy začiatkom roka zachytili v médiách správy tvrdiace, že podľa nového výskumu je intenzívne behanie rovnakou pohromou pre dĺžku života ako ničnerobenie. A možno ste sa dokonca dočítali, že podobné zistenia – údajný nepriaznivý vplyv častého, intenzívneho behania na dĺžku života, prinieslo v minulosti viacero výskumov.

Muž bežec - zdravé behanie

Naozaj vyplýva z výskumov, z ktorých uvedené články čerpajú, to, čo tvrdia ich senzačné nadpisy?

Nie.

Ale poďme pekne po poriadku.

Presvedčivo formulované závery
Lavínu článkov vystríhajúcich pred častým behaním posledne spustil výskum dánskych vedcov (1), zameraný na vzťah medzi počtom úmrtí v priebehu dvanástich rokov a rôznymi aspektmi behania, napríklad jeho rýchlosťou, trvaním alebo frekvenciou.

Výskumníci vychádzali z dát zhruba päťtisíc subjektov, z ktorých boli na začiatku výskumu všetci zdraví. Pätina pravidelne behávala, zvyšok nebehal vôbec. Prekvapivo, najnižšia miera úmrtí sa vyskytla nie u najentuziastickejších bežcov, ale u tých, ktorí behávali voľnejším tempom a to asi dvakrát až trikrát do týždňa. Celkovo venovali joggingu približne dve hodiny týždenne. Ešte viac prekvapilo zistenie, že tí, ktorí behávali častejšie ako trikrát do týždňa a nie voľným, ale rýchlym tempom, mali riziko úmrtia porovnateľné s ľuďmi, ktorí nebehávali vôbec.

Z takto formulovaných zistení vyplýva, že ak chcete behávať kvôli zdraviu, postačí vám stredné tempo – rýchlosť asi osem kilometrov za hodinu. A vôbec nemusíte behať každý deň.

Pár incidentov
Všetko sa zdá celkom s kostolným poriadkom pokiaľ… pokiaľ nepozriete na samotné dáta dánskych výskumníkov.

Najprv rozdelenie účastníkov výskumu podľa frekvencie behania.

Počet subjektov Počet úmrtí
Nebehávali 413 128
Max. 1x do týždňa 629 5
2-3-krát 474 7
3-krát a viac 84 5
A teraz podľa tempa.
Nebehávali 413 128
Pomalé 178 7
Stredné 704 15
Rýchle 201 6

 

Ako vidieť, závery o rozdielnom vplyve na dĺžku života vychádzajú z rozdielu pár incidentov medzi jednotlivými kategóriami. A to je primálo na akékoľvek závery.

A čo ďalšie výskumy?

Podobne ako nový výskum dánskych vedcov sa často interpretuje tzv. kodanská štúdia (2), ktorá začiatkom minulej dekády analyzovala dáta takmer 1900 bežcov. Z dát vyplynulo, že behanie viac ako 2,5 hodiny (alebo naopak, menej ako 1 hodinu) týždenne sprevádza skrátenie života. Pravda, na povrch vyplávali závažné problémy s metodikou výskumu (napr. 3).

Tak či onak, zistiť príčinu zistenej korelácie sa neskôr pokúsil Martin Matsumura, riaditeľ Výskumného inštitútu obehovej sústavy v Pensylvánii. Výsledok? Údajné zvýšenie rizika úmrtia sa mu nepodarilo vysvetliť cievnymi ochoreniami, diabetom, vysokým krvným tlakom ani inými zdravotnými faktormi. „Médiá z toho vyvodili, že údajný rozdiel musí spôsobovať behanie,“ povedal Matsumura pre magazín Outside (4) a jedným dychom dodal: „Ale ja si stále nemyslím, že to vieme.“

Ak aj kodanská štúdia zachytila reálnu koreláciu, Matsumura si myslí, že sa jej zistenia netýkajú súčasných bežcov. Vychádzala totiž z dát bežcov zo 70-tych rokov. „Ibaže tréning, stravovanie a vzdelanie bežcov v 70. rokoch boli odlišné,“ vysvetľuje Matsumura, podľa ktorého súčasní bežci vedia o výžive a tréningu oveľa viac. „Myslím, že súčasní bežci sú celkom odlišní od ich náprotivkov spred dvoch či troch dekád.“

Záver

Určite existuje hranica, za ktorou sa časté, intenzívne behanie stáva kontraproduktívne. Kde však táto hranica leží, to výskumy zatiaľ presvedčivo nezodpovedali. Ak vás baví behať rýchlym tempom hoci aj štyri- či päťkrát do týždňa, pokojne v tom pokračujte. Nie je dôvod myslieť si, že ubližujete svojmu zdraviu.

– Max

1 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2108914
2 http://www.escardio.org/about/press/press-releases/pr-12/Pages/regular-jogging-increases-life-expectancy.aspx
3 http://www.runnersworld.com/health/will-running-too-much-kill-you
4 http://www.outsideonline.com/fitness/bodywork/in-stride/Nope-Running-Isnt-Going-to-Shorten-Your-Lifespan.html

Pridaj komentár